Богданівський дошкільний навчальний заклад

Навчальний процес

У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ                       НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПОЧИНАЄТЬСЯ 1 ВЕРЕСНЯ ТА ЗАКІНЧЮЄТЬСЯ 31 ТРАВНЯ НАСТУПНОГО РОКУ.

 

 

        З 1 червня по 31 серпня  у дитячому закладі проводиться оздоровлення дітей (оздоровчий період).

       Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до  річного плану, який складається на навчальний рік та на період оздоровлення.

       У дитячому закладі визначена українська мова навчання та виховання дітей.

      Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "ДИТИНА".

Щоденна кількість і послідовність занять у групах визначена розкладом занять, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних, педагогічних вимог  і затверджується завідувачем